Jan Filip Libicki senator VIII, IX i X kadencji oraz poseł na Sejm V i VI kadencji. Urodził się 17 stycznia 1971 roku w Poznaniu. W 1996 roku ukończył studia ma Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach od 1997 do 2005 był doradcą prezesa w zakładzie pracy chronionej Edica S.A, a od 1999 do 2002 roku doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2007 do 2008 roku pracował w Stowarzyszeniu Środowisko dla Niepełnosprawnych „EKO SALUS”, był także doradcą prezesa Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W latach od 2002 do 2005 sprawował mandat radnego Rady Miasta Poznania. Obecnie należy do Polskiego Stronnictwa ludowego.

 W Senacie X kadencji pełni funkcje:

– przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

– członka Komisji Ustawodawczej